W dziale Dokumenty do pobrania wstawiamy wniosek o przyznanie licencji klubowej wraz z załącznikami na sezony 2021/2022,2022/2023 - termin złożenia wniosku do dnia 15 czerwca br. drogą pocztową na adres Podkarpacki ZPN Oddział Biura w Krośnie ul.Bieszczadzka 1 38-400 Krosno. Prosimy o rzetelne wypełnienie wszystkich formularzy oraz dołączenie do nich stosownych dokumentów. Zaktualizowane przepisy licencyjne tzw. podręcznik licencyjny zostanie umieszczony na stronie www.ozpnkrosno.pl -- Zgłoszenie do rozgrywek piłkarskich prowadzonych przez Zespół Orzekający Nr 3 Wydziału Gier / adres
korespondencyjny jak wyżej/należy przesłać do dnia 15 czerwca 2021.Zgłoszenie drużyny po terminie skutkować będzie nałożeniem regulaminowej kary finansowej.
.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: