Likwidator Stowarzyszenia Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie Wojciech Stefanik zawiadamia, że dnia 11 marca 2023 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę nr 1/2023 o rozwiązaniu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064640. Szczegóły komunikatu na grafice w rozwinięciu newsa.
.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: