Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Klubach Piłkarskich (ustawowy termin wdrożenia Standardów - do 15 sierpnia 2024 r.!!!) poniżej wysyłamy materiały edukacyjne przygotowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, które mogą okazać się pomocne zarówno w procesie przygotowania dokumentu, jak i w przypadku chęci uzupełnienia wiadomości w Polityce Bezpieczeństwa Dzieci, która jest już dostępna w Państwa Klubie.
Proszę pamiętać, że mamy do czynienia z obowiązkami ustawowymi, za niespełnienie których przewidziana jest odpowiedzialność karna.

Na stronie: https://standardy.fdds.pl/standardy-w-dzialaniu/kluby znajdą Państwo informacje m.in. o: rodzajach przemocy w sporcie i ich przykładach, czynnikach sprzyjających występowaniu przemocy w sporcie, zapobieganiu przemocy w sporcie, czy też roli trenera oraz rodzica.

Dodatkowo do pobrania są takie dokumenty jak:

Wzór Polityki ochrony dzieci dla klubów sportowych
Plakat Zasady bezpiecznych relacji dziecko - dziecko
Rekomendacje dla organizatorów rozgrywek.
Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z załączonych dokumentów a także z Polityką Bezpieczeństwa Dzieci Podkarpackiego ZPN pod adresem: https://podkarpackizpn.pl/polityka-bezpieczenstwa-dzieci/ oraz materiałami PZPN dotyczącymi tematyki bezpieczeństwa dzieci pod adresem https://pzpn.pl/dzieci-i-mlodziez/polityka-bezpieczenstwa-dzieci/polityka-bezpieczenstwa-dzieci

Ponadto chcielibyśmy zachęcić do o zaznajomienia się z webinarami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które mogą okazać się pomocne w przygotowaniu Standardów Ochrony Małoletnich:

Standardy ochrony dzieci – jak się z nimi zmierzyć?
https://www.youtube.com/watch?v=qCTR3HAv8Y8

Standardy ochrony dzieci – co warto wiedzieć o nowych przepisach?
https://www.youtube.com/watch?v=qdi67A18qF0&t=4s

PRZYPOMINAMY!

W dniu 15 lutego 2024 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Ustawa).
Ustawa nakłada obowiązki na pracodawców i organizatorów w zakresie działalności związanej z uprawianiem sportu – art. 21, 22b, 22c Ustawy.


OBOWIĄZKI USTAWOWE
Od 15 lutego 2024 roku podmioty prowadzące działalność związaną z uprawianiem sportu małoletnich są zobowiązane do:

1) Weryfikacji przed nawiązaniem stosunku pracy, dopuszczeniem do działalności osób w Krajowym Rejestrze Karnym w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego (w przypadku zatrudnienia obcokrajowca) oraz weryfikacji osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym (RSPTS).

2) Przechowywania zaświadczeń z KRK i RSPTS w formie wydruków w aktach osobowych pracowników/osób dopuszczonych do działalności w organizacji.

3) Wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich zgodnie z wymogami ustawy – art.22b.

4) Dokonywania oceny standardów co najmniej raz na dwa lata w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny należy pisemnie udokumentować. Co dwa lata zaleca się weryfikację danych osób w rejestrach – nie wynika to z przepisów – dobra praktyka.

KONTROLA
Kontrolę w zakresie wykonywania obowiązków sprawuje Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek, PIP, NFZ.

KARY
Ustawa (art.23 i nast.) przewiduje odpowiedzialność karną za:

1) Nieuzyskanie informacji z rejestru lub dopuszczenie osoby figurującej w rejestrach do pracy/działalności - areszt, ograniczenie wolności, grzywna nie niższa niż 1000 zł
2) Brak standardów ochrony małoletnich - grzywna 250 zł/1000 zł.

Ważne kontakty:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Koordynator Polskiego ZPN ds. Bezpieczeństwa Dzieci - Marta Furmańczuk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Koordynator Podkarpackiego ZPN ds. Bezpieczeństwa Dzieci - Mateusz Nosek

116 111 - bezpłatny, ogólnopolski telefon zaufania, dedykowany dzieciom oraz młodzieży
Podziel się tą informacją ze znajomymi: