leftPrzypominamy o zgłaszaniu kandydatów na kurs opieki medycznej oraz kurs sędziów liniowych klasy „C”. Zainteresowane kluby i osoby prosimy o zgłaszanie kandydatów do biura OZPN w terminie do 5 lutego 2010 roku.
Jednocześnie informujemy, że w związku z brakiem uiszczenia składki członkowskiej za 2009 rok na rzecz Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, składki członkowskie w wysokości 50 zł za rok, pobierane będą w biurze OZPN Krosno, przy regulowaniu należności finansowych na rzecz OZPN. Składka ta łączenie za lata 2009-2010 wynosi więc 100 zł (nie dotyczy klubów, które uregulowały składkę).
Podziel się tą informacją ze znajomymi: