KOMUNIKAT DLA SĘDZIÓW ASYSTENTÓW SZCZEBLA OKRĘGOWEGO:

KROSNO, JASŁO, SANOK, BRZOZÓW


Niżej wymienieni asystenci, którzy w terminie do 26.02.2010 nie uzupełnią prac pisemnych zostaną skreśleni z listy asystentów: 1. Kielar Sławomir

 2. Kijowski Albin

 3. Kijowski Tomasz

 4. Kuffner Mateusz

 5. Łuksa Dariusz

 6. Łuksa Krzysztof

 7. Pitak Paweł

 8. Węgrzynowski Grzegorz

 9. Żołna Roland

 10. Węgrzyn Wojciech

 11. Kobak Paweł

 12. Śmietana Bartłomiej

 13. Kozioł Kamil

 14. Podgórski Łukasz

 15. Błażejowski Sebastian

 16. Żyłka Bartłomiej

 17. Pyzia Wiesław


Niżej wymienieni asystenci także do 26.02.2010 powinni uzupełnić egzamin testowy, w którym nie brali udziału 26.10.2009.

Brak zaliczonego testu spowoduje również konsekwencje podane wyżej. 1. Kijowski Tomasz

 2. Kuffner Mateusz

 3. Pitak Paweł

 4. Węgrzynowski Grzegorz

 5. Węgrzyn Wojciech

 6. Kobak Paweł

 7. Śmietana Bartłomiej

 8. Kozioł Kamil

 9. Podgórski Łukasz

 10. Błażejowski Sebastian

 11. Buczyński Dariusz

 12. Kamiński Rafał

 13. Rygiel Łukasz

 14. Żyłka Bartłomiej

 15. Bajgier Grzegorz

 16. Dobosz Kamil

 17. Domaradzki Dariusz

 18. Pyzia Wiesław


Istnieje możliwość podejścia do egzaminu w dniu 8.02.2010.

Podziel się tą informacją ze znajomymi: