Informujemy, że Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie ogłasza kolejny nabór na kurs instruktora piłki nożnej:

- czas rozpoczęcia kursu czerwiec 2011r.

- przewidywany koszt całości 1500 zł, koszt specjalizacji 1000 zł.

- przewidywana
liczba uczestników około 25 osób
Kryteria przyjęcia na w/w kurs:

- wykształcenie minimum średnie

- zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia
Kryteria ukończenia kursu instruktora:

- obecność poniżej 75 % kursant, nie jest dopuszczony do
egzaminu

- po każdej nieobecności kursant jest zobowiązany do napisania
pracy pisemnej z tematyki realizowanej na danych zajęciach

- zdanie egzaminu z części ogólnej

- udokumentowane przeprowadzenie 6 hospitacji treningowych
w klubie sportowym: 2 treningi dzieci w wieku 7-13 lata, 2
treningi młodzieży 14-18 lat, 2 treningi seniorów.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: