Mamy przyjemność poinformować o uruchomieniu przez Polski Związek Piłki Nożnej programu partnerskiego Piłkarska Polska. Wykonane prace stanowią kolejną część wdrożenia systemu Extranet PZPN.


Projekt Piłkarska Polska jest programem partnerskim skierowanym do całej społeczności piłkarskiej. Jego celem jest stworzenie mechanizmów komunikacji wewnątrz Związku, integracja środowiska oraz kolportaż wiedzy eksperckiej. Dodatkowo program posiada część komercyjną, w której wybrani partnerzy udostępniać będą swoje towary oraz usługi na preferencyjnych warunkach.
Ponieważ projekt Piłkarska Polska stanowi część systemu Extranet PZPN dodano do jego funkcjonalności możliwość samodzielnej rejestracji Zawodnika. Oznacza to, że poprzez stronę http://zawodnicy.pzpn.pl możliwe jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Zawodnika, jego wydrukowanie a następnie, po poświadczeniu w klubie, dostarczenie do Związku Piłki Nożnej. W ten sposób wprowadzone dane są widoczne w systemie Extranet PZPN i podlegają jedynie weryfikacji Pracownika Związku. Dalsza ścieżka postępowania z Formularzem pozostaje bez zmian.
Jak wypełnić formularz rejestracyjny.

1. Zawodnik wchodzi nas stronę www.zawodnicy.pzpn.pl i klika „ZAREJESTRUJ”

2. Zawodnik wypełnia niezbędne dane, akceptuje regulamin i aktywuje swoje konto.

3. Zawodnik drukuje formularz Karty rejestracyjnej zawodnika i czytelnie podpisuje go / w przypadku zawodników niepełnoletnich Rodzice lub opiekunowie prawni /, a następnie przekazuje wraz ze zdjęciem upoważnionemu przedstawicielowi Klubu.

4. Upoważnieni przedstawiciele Klubu potwierdzają Kartę poprzez złożenie czytelnych podpisów i pieczęci Klubu.

5. Tak opracowany dokument Klub dostarcza do Wydziału Gier i Ewidencji w celu weryfikacji danych i nadania numeru ewidencyjnego w systemie Extranet.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: