Polski Związek Piłki Nożnej wprowadził od dnia 1 stycznia 2012 istotne zmiany w zakresie procedury rejestracji zawodników i produkcji kart
identyfikacyjnych:
- rejestracja zawodników w systemie Extranet odbywa się od dnia w którym ukończyli oni 7 rok życia,

- elektroniczne karty identyfikacyjne wydawane są dla zawodników którzy ukończyli 16 rok życia,

- zrezygnowano z produkcji kart dla zawodników młodzieżowych, (zielonych bezpłatnych) jednocześnie obniżono wiek zawodnika, który ma obowiązek posiadać kartę identyfikacyjną (czerwona, płatną) do 16 roku życia,

- rejestracja zawodników w systemie prowadzona będzie na podstawie nowego wzoru formularza rejestracyjnego, (PZPN dostarczy nowe formularze w terminie późniejszym),

- nie będą przyjmowane „stare” formularze rejestracyjne, które należy zniszczyć,

- koszty wydanie karty elektronicznej nie ulega zmianie i wynosi 16 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto: Polski Związek Piłki Nożnej ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, konto bankowe DZ Bank Polska SA numer 47 1740 0006 0000 3000 0038 8442, przy dokonywaniu wpłat należy wpisać numer/numery wszystkich formularzy których dotyczy wpłata, numer ten znajduje się na pierwszej stronie dokumentu,

- jednocześnie przypominamy o możliwości wypełnienia formularzy rejestracyjnych bezpośrednie przez niezarejestrowanych do tej pory zawodników na stronie internetowej www.zawodnicy.pzpn.pl i postępuje jak poniżej:

1.Zawodnik wchodzi nas stronę www.zawodnicy.pzpn.pl i klika „ZAREJESTRUJ”

2. Zawodnik wypełnia niezbędne dane, akceptuje regulamin i aktywuje swoje konto.

3. Zawodnik drukuje formularz Karty rejestracyjnej zawodnika i czytelnie podpisuje go / w przypadku zawodników niepełnoletnich Rodzice lub opiekunowie prawni /, a następnie przekazuje wraz ze zdjęciem upoważnionemu przedstawicielowi Klubu.

4. Upoważnieni przedstawiciele Klubu potwierdzają Kartę poprzez złożenie czytelnych podpisów i pieczęci Klubu.

5. Tak opracowany dokument Klub dostarcza do OZPN Krosno w celu weryfikacji danych i nadania numeru ewidencyjnego w systemie Extranet
Podziel się tą informacją ze znajomymi: