Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej przypomina o konieczności regulowania opłaty licencyjnej na konto Podkarpackiego ZPN 35 86 42 11 26 20 12 11 34 89 53 0001 (w tytule opłata licencyjna Imię i Nazwisko oraz zakwalifikowana klasa rozgrywkowa) lub osobiście w biurze związku oraz składania wniosków o przyznanie licencji sędziowskiej.
Wzór wniosku do pobrania na stronie http://podkarpacki.ks.rzeszow.pl/
Podziel się tą informacją ze znajomymi: