5W dniu 21 lipca w Krośnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W walnym zebraniu uczestniczyła rekordowa liczba delegatów 156. W wyniku wyborów prezesem OZPN został Jan Ciupka a do Zarządu OZPN weszli:
Robert Pieszczoch, Andrzej Włodarski, Grzegorz Michalski, Grzegorz Bara, Stanisław Jagieła, Maciej Błachaniec, Wojciech Stefanik, Ryszard Buczyński, Jacek Adamski, Wiesław Jakieła, Janusz Sokołowski, Ludwik Wójcik, Stanisław Liwosz, Bogdan Józefowicz. Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Józef Jędrzejczyk, Stanisław Burczyk, Piotr Pierzowicz, Zbigniew Paszkowski, Stanisław Budnik.
Podziel się tą informacją ze znajomymi: