Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie informuje, że Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego ogłasza nabór zgłoszeń realizowanych inwestycji sportowych do dofinansowania w 2013 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.
Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Departament Edukacji, Nauki i Sportu 

al. Łukasza Cieplińskiego 4 

35 – 010 Rzeszów 

w terminie do dnia 22 marca 2013 r. ( liczy się data wpływu do urzędu) 

Szczegółowe informacje http://www.wrota.podkarpackie.pl
Podziel się tą informacją ze znajomymi: