Kaczor Józef – urodzony 27.02.1946 w Rymanowie to długoletni i wielce oddany działacz społeczny i sportowy. Jego uroczysty pogrzeb odbył się w sobotę 26.04. Po mszy świętej żałobnej, w której uczestniczyło wielu jego przyjaciół, znajomych i kolegów, z udziałem sztandarów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, i Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie, odprawionej w kościele pod wzywaniem świętego Wawrzyńca w Rymanowie został pochowany na miejscowy cmentarzu. Kolegę Kaczora żegnali w imieniu Stowarzyszenia Stomatologów w Krośnie, doktor nauk medycznych Wojciech Bednarz, w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego harcmirz Adam Krzanowski, w imieniu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie i Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie, poseł na Sejm, Wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Mieczysław Golba.Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku kolega Kaczor pełnił funkcje przewodniczącego Wydziału Gier i Dyscypliny a następnie od 1988 rok nieprzerwanie przez 12 lat do 2000 roku, funkcję Prezesa OZPN-u w Krośnie. W tym to, bowiem roku, w dowód uznania za zasługi dla krośnieńskiej piłki nożnej, Walne Zebranie Związku nadaje kol. Kaczorowi, po raz pierwszy w historii Związku tytuł Honorowego Prezesa OZPN Krosno.

W latach 1994 – 2000 kolega Kaczor jako Prezes OZPN w Krośnie doprowadził we współpracy z władzami samorządowymi do znacznej poprawy stanu boisk piłkarskich. W wyniku tej współpracy powstało około 10 nowych boisk piłkarskich. Po zmianie struktur organizacyjnych w 1999 roku kol. Kaczor włącza się bardzo aktywnie w tworzenie Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie.


Na Walnym Zebraniu Założycielskim w 2000 roku zostaje powierzona mu funkcja I-szego Wiceprezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie. Od 1998 roku kolega Kaczor jest członkiem Sądu Koleżeńskiego Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie. Posiada m. in. Brązowy dwukrotnie Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Brązową i Srebrną Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Diamentową Odznakę Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie. Posiada tytuł Członka Honorowego PZPN. Z wykształcenia kolega Kaczor był lekarzem stomatologiem, ale bezgranicznie kochał piłkę nożną.


Cześć jego pamięci !!
Podziel się tą informacją ze znajomymi: