OZPN Krosno

ul. Bieszczadzka 1,
skr. poczt. 109, 38-400 Krosno

środa, 27 września 2006 17:21

29 września 2006 roku miało miejsce posiedzenie Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie. Zdjęcia z posiedzenia w naszej galerii: http://www.ozpn.krosno.net.pl/galeria

poniedziałek, 31 lipca 2006 02:00

LISTA DARCZYŃCÓW I STAN KONTA "FUNDUSZU POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ". Według stanu na 31.07.2006 rok: 1. Józef Kaczor -1100 zł - Rymanów-Honorowy Prezes OZPN, 2. Jan Ciupka - 510 zł - Krosno Prezes OZPN 3. Tadeusz Kaleniceki - 500 zł - Krosno - były poseł, 4. Tadeusz Putyra - 200 zł - Jedlicze - Prezes ZP-RE , 5. Mieczysław Bieńczak - 100 zł - Krosno - sympatyk piłki nożnej, 6. Henryk Dąbrowiecki - 75 zł - Dydnia - wiceprezes OZPN, 7. Władysław Śnieżek - 40 zł - Iwonicz - członek zarządu OZPN, 8. Mieczysław Kilar - 30 zł. - Rogi - wiceprezes OZPN, 9. GOK Jasienica Rosielna - 100 zł 10. LKS "Brzozvia" Brzozów - 70 zł 11. Wydział Gier OZPN - 70 zł 12. Kolegium Sędziów OZPN - 55 zł 13. LKS "Victoria" Dobieszyn - 30 zł RAZEM - 2810 słownie dwa tysiące osiemset dziesięć APEL Drodzy Koledzy, Piłkarze, Działacze, Sędziowie, Trenerzy, Sympatycy Piłki Nożnej. Paragraf 51 Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie mówi o możliwości tworzenia i gromadzenia środków finansowych na Funduszu Pomocy Koleżeńskiej. Jak wszyscy wiemy nasza ukochana piłka nożna jest najpopularniejszą niestety, też jedną z niebezpiecznych dyscyplin sportowych. Znane są nam dramatyczne przypadki, czynnych i byłych zawodników, trenerów, sędziów i działaczy, po prostu naszych ludzi dotkniętych tragediami i nieszczęściami losowymi. Jakże często ludzie CI, jeszcze niedawno nam bliscy i potrzebni, pozostają ze swoimi dramatami i nieszczęściami sami, zapomniani, opuszczeni, bez jakiegokolwiek wsparcia, i jakiekolwiek pomocy. My chcemy, możemy, i powinniśmy im pomóc. Na wniosek Komisji Historii, Marketingu i Promocji, Zarząd OZPN Uchwałą z dnia 14 stycznia 2005 roku, postanowił stworzyć: FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ Główne założenie i cele Funduszu to: * gromadzenie środków finansowych przekazywanych na konto przez wszystkich ludzi dobrej woli, * gromadzenie środków finansowych z imprez i innej działalności OZPN, * udzielanie pomocy finansowej dla zawodników, działaczy, trenerów sędziów oraz ich najbliższych, w przypadku gdy znajdą się oni w trudnej sytuacji losowej. A P E L U J E M Y zatem do wszystkich ludzi dobrej woli a szczególnie do zawodników, działaczy, trenerów, sędziów i sympatyków piłki nożnej, o dokonanie dobrowolnych doraźnych lub systematycznych wpłat na ten szlachetny cel. * Bądźmy solidarni na dobre i złe. * Bądźmy wrażliwi na nieszczęścia ludzi nam bliskich. * Nie pozostawiajmy ludzi dotkniętych przez los samych. * Bądźmy razem i na dobre i na złe. Dobrowolne, stałe lub doraźne wpłaty od osób fizycznych, instytucji i firm prosimy przekazywać na nasze konto: OZPN Krosno PEKAO S.A. I O/Krosno 93124023111111000038834675 Obowiązkowo z dopiskiem Fundusz Szczegółowe zasady funkcjonowania Funduszu oraz udzielanie pomocy dla zainteresowanych, dotkniętych przez los osób, można znaleźć, na naszej stronie internetowej www.ozpn.krosno.net.pl, link aktualności lub w biurze OZPN Krosno Ul. Bieszczadzka 1, pokój 508, tel./fax. 43-209-86.

© 2017 OZPN Krosno

 Projekt i realizacja: MultimediaIT